Kiegészítő szolgáltatások

(Az Ön tulajdonában lévő, kizárólag a közreműködésünkkel vásárolt termőföldekre kiterjedő szolgáltatásaink)

Termőföldek mezőgazdasági hasznosítása, teljes körű tulajdonosi érdekképviselet
Termőföld vásárlás esetén, egy nem gazdálkodó tulajdonos számára a folyamatos jövedelemtermelő képesség záloga a jó mezőgazdasági haszonbérlet. A mezőgazdasági haszonbérbe adásnak két nagyon fontos feltétele van. Vagy földtörvényváltozás (2014.) előtt kellett szereznie a földet (ebben az esetben bármikor bérbe adhatja azt, ha lejár a bérleti szerződés, újrakötheti, meghosszabbíthatja), vagy eleve bérbe adott földet kell vennie (ebben az esetben, amint lejár a bérleti jogviszony, saját használatba kell vennie a területet, a bérleti szerződést nem kötheti újra, nem hosszabbíthatja meg).

Mi biztosítjuk kapcsolatrendszerünket, szakértelmünket és erőforrásainkat annak érdekében, hogy az Ön termőföldje folyamatosan a legmegfelelőbb haszonbérleti feltételekkel legyen hasznosított. Ennek érdekében:

  • A kiadatlan, vagy lejárt haszonbérletű területekre bérlőt keresünk,  kiválasztjuk a legmegfelelőbbet, megállapodunk a reálisan elérhető maximális haszonbérleti díjban, elkészítjük és megkötjük a haszonbérleti szerződést;
  • Igénye szerint a továbbiakban is menedzseljük a haszonbérletet, kiszámítjuk az adott évre járó bérleti díjat, és intézkedünk annak megfizetésével kapcsolatosan. Agrárszakembereink előre meghatározott időpontban ellenőrzik a bérelt területek természetbeni állapotát, hogy a bérlő a haszonbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit megfelelően teljesíti -e, amelyről Önt évente írásban tájékoztatjuk. Bérleti díj megfizetésével, vagy műveléssel kapcsolatos probléma esetén teljes körű (akár jogi) képviseletet és ügyintézést biztosítunk.

 

Nem megfelelő agrár-állapotú termőföldek rendbetételének ügyintézése
A vonatkozó jogszabályok szerint művelési, és ehhez kapcsolódóan megfelelő agrár-állapotban tartási kötelezettség terheli a földtulajdonosokat. Gazdaságilag is fontos a földterület megfelelő állapota mind az esetleges értékesítés, mind a haszonbérbeadás során. Amennyiben az Ön tulajdonában álló terület nincs művelési ágának megfelelő állapotban, szakembereink felmérik a rendbehozatal célszerű módját és költségét, kapcsolatrendszerünk segítségével pedig – pályáztatást és a legmegfelelőbb ajánlat közös kiválasztását követően – el is végeztetjük a szükséges munkákat (bozót / cserje irtás, szántás, vízelvezető árok létesítése stb.).

 

Földterületek összevonásával, vagy megosztásával kapcsolatos ügyintézés és képviselet
Gazdaságilag a földterületek összevonása, vagy éppen megosztása (több helyrajzi számra) különféle okokból is szükségessé válhat (osztatlan közös tulajdonból 1/1 tulajdonú terület kialakítása, részterület értékesítése stb.). Ezekben az eljárásokban jogszabályi lehetőségekre, tapasztalatainkra, kapcsolatrendszerünkre, jogi- és agrár erőforrásainkra támaszkodva, teljes körű ügyintézést vállalunk (földhivatali ügyintézés, megosztási vázrajzok, agrár-felmérés, képviselet a tulajdonostársakkal szemben stb.). Osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetén (különösen ellenérdekelt tulajdonostársaknál) nem mindegy, hogy a megosztás után az eredeti terület mely része kerül az Ön tulajdonába, hiszen lehetnek értékes és kevésbé értékes részek is egy adott táblán belül, illetve több terület kimérése esetén a blokkosítás szempontját (lehetőleg egy tömbben tartani a kimért földeket) is figyelembe kell venni. Ilyen esetekben a megosztás során agrárszakembereink segítségével, a helyszínen képviseljük az Ön érdekeit, hogy az elérhető legjobb eredménnyel záruljon a folyamat. A megváltozott birtokszerkezettel kapcsolatos földhivatali ügyintézést is elvégezzük.

 

 

Közreműködésünkkel vásárolt termőföldek értékesítése
A tulajdonos döntése alapján előbb-utóbb minden ingatlanvásárlás életciklusában eljön az a fázis, amikor az ingatlant értékesítve pénzre szeretné azt váltani.  Ha termőföldjét részben vagy egészben értékesíteni szeretné, akár azért mert realizálni szeretné az értéknövekedés nyereségét, akár azért mert magánéleti, vagy egyéb okok miatt erre a döntésre kényszerül, mi segítünk Önnek. Közreműködünk eladandó földjének piaci viszonyokat figyelembe vevő beárazásában, amely ezt követően ajánlatként bekerül kínálati adatbázisunkba, ahonnan jó eséllyel az ingatlanpiacon szokásos (ártól függő) néhány hónapos időtávon belül értékesítjük. Az adás-vétel előkészítéséről, lebonyolításáról, valamint a kapcsolódó földhivatali ügyintézésről teljes körűen gondoskodunk.