Skip to main content
Termőföld Termőföld adásvétel menete

Adásvétel menete

  • Az ellenjegyző ügyvéd a szerződést megküldi a területileg illetékes polgármesteri hivatal részére, hogy a hirdetőtáblájára kifüggesszék azt, az elővásárlásra jogosultak megnyilatkoztatása céljából. Kifüggesztési időtartam: 60 naptári nap. (Számolni kell további 2+8+8 nappal, mivel a kitétel és levétel napja nem számít bele a kifüggesztési időtartamba – ez 2 nap; a hivatalba érkezéstől 8 naptári nap áll rendelkezésükre a kifüggesztésre és a lejáratot követően szintén 8 naptári napja van a hivatalnak a záradékolásra és a földhivatal felé történő továbbításra.)
  • Jegyzői záradékolást követően továbbításra kerül a szerződés a Mezőgazdasági Igazgatási Szervhez (területileg illetékes megyei földhivatal) elsődleges jóváhagyásra (ez tulajdonképpen a szerződés formai ellenőrzését jelenti). Ügyintézési határidő 15
    naptári nap.
  • Elsődleges földhivatali jóváhagyást követően a szerződés továbbításra kerül a Helyi Földbizottsághoz (Nemzeti Agrárkamara (NAK)), akik tárgyaláson döntenek, hogy a szerződés szerinti vevővel, vagy a rájelentkezővel támogatják a szerződés létrejöttét. Ügyintézési határidő: 15 naptári nap, sikertelenség esetén újabb 15 naptári nap, míg kiadják állásfoglalásukat.
  • NAK a jóváhagyó határozatát megküldi a területileg illetékes polgármesteri hivatalnak, ahol a határozat 5 naptári nap időtartamra kifüggesztésre kerül a hirdetőtáblán. Ezen idő alatt van lehetősége a szerződő feleknek a NAK döntése ellen kifogással élni, amelyet a föld fekvése szerinti helyi önkormányzat képviselő testületéhez kell előterjeszteni.
  • A kamarai állásfoglalás és az adásvételi szerződés a kifüggesztést követően továbbításra kerül a Mezőgazdasági Igazgatási Szerv (területileg illetékes megyei földhivatal) felé, másodlagos jóváhagyásra. A Mezőgazdasági Igazgatási Szerv kamara állásfoglalását és az elővásárlási sorrendet figyelembe véve  meghozza a határozatát és záradékolja a szerződést, majd megküldi az eljáró ügyvédnek. Az ellenőrzés és határozathozatal ügyintézési határideje 15 naptári nap.
  • A jóváhagyó határozat és záradékolt adásvételi szerződés kézhezvételét követően kerülhet sor a vételár megfizetésére, majd pedig az adásvételi szerződésnek és az ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a benyújtására a területileg illetékes Járási Földhivatal felé a tulajdonjog átvezetése céljából. Ennek díja 6.600 Ft/hrsz.
  • 30 naptári nap áll a földhivatal rendelkezésére, hogy a tulajdonjogban történt változást átvezesse az ingatlan nyilvántartásban.
  • A tulajdonjog bejegyzéséről bejegyző határozat kerül kiállításra, melyet az érintett felek számára vagy jogi képviselő útján vagy közvetlenül feleknek postai úton küld ki a földhivatal.

Felkeltettük érdeklődését?

Forduljon hozzánk bizalommal! Szakértő kollégáink szívesen állnak rendelkezésére.