Szolgáltatásaink

Termőföldvásárláshoz kapcsolódó szolgáltatásaink

Termőföld vásárlás kínálati adatbázisunkra támaszkodva

Az Ön szakmai tájékoztatása, és igényeinek felmérése után, kínálati adatbázisunkból kiválasztjuk az Ön számára legmegfelelőbb földterületet, és írásos ajánlatot készítünk, amely tartalmazza a tranzakcióval kapcsolatos agrár- és pénzügyi információkat. Ezen ajánlatot bemutatjuk, és ismertetjük Önnel az alapos megértés érdekében. Határozott vételi szándék esetén lehetőséget biztosítunk a terület természetbeni megtekintésére. Pozitív vételi döntés esetén az adás-vétel előkészítéséről, lebonyolításáról, az esetleges haszonbérlet jogutódlásáról (a régi tulajdonos nevéről az Ön nevére való átírásáról – a jogfolytonosság fenntartása mellett), valamint a kapcsolódó földhivatali ügyintézésről teljes körűen gondoskodunk.

 

Az Ön igényét kielégítő termőföld ingatlan felkutatása, amennyiben kínálati adatbázisunkban nem talál megfelelőt

Ha az Ön szakmai tájékoztatását, és igényeinek felmérését követően azt tapasztaljuk, hogy igényét kínálati adatbázisunkból nem tudjuk azonnal kielégíteni, akkor lehetősége van megbízást adni számunkra a megfelelő ingatlan felkutatására. Ebben az esetben cégünk keresleti nyilvántartásába rögzítjük az igényét, és folyamatosan figyeljük a kínálati adatbázisunkba érkező új ajánlatokat, emellett pedig célirányos keresést is végzünk. Ha általunk megfelelőnek vélt, új ajánlat kerül a látókörünkbe, akkor igény szerint a helyszínen bemutatjuk a területet, illetve Önt, mint megbízót képviselve megállapodunk a föld tulajdonosával. Ezt követően az adás-vétel előkészítéséről, lebonyolításáról, az esetleges haszonbérlet jogutódlásáról (a régi tulajdonos nevéről az Ön nevére való átírásáról a jogfolytonosság fenntartása mellett), valamint a kapcsolódó földhivatali ügyintézésről teljes körűen gondoskodunk.

 

Termőföldvásárlás, a birtokméret növekedés fajlagos értéknövelő hatását kihasználva

Amennyiben az Ön szakmai tájékoztatását és igényeinek felmérését követően azt tapasztaljuk, hogy igényét kínálati adatbázisunkból nem tudjuk azonnal kielégíteni, akkor megbízási szerződést köthet cégünkkel, amely által lehetősége nyílik arra, hogy cégünk vételi ajánlatot tegyen a megfelelő paraméterekkel rendelkező területre. A közösen kiválasztott célterületre (amelyet szükség esetén, helyszínen is bemutatunk), célirányosan vételi ajánlatokat teszünk az Ön nevében (elsősorban elaprózódott birtokszerkezet megcélzásával), a nagyszámú kistulajdonost egyenként megkeresve, megállapodásokat és adásvételeket kötve, annak érdekében, hogy egy megfelelő méretű birtok tulajdonosa lehessen. Ezen tevékenységünk a „legmunkaigényesebb” (akár több száz kistulajdonossal való alku, megállapodás, szerződéskötés), de a piaci folyamatoktól függetlenül azonnali értéknövekedést eredményez, mivel egy sok társtulajdonossal érintett, „töredék” osztatlan közös tulajdon értékénél (vételkori állapot), az „egy kézben lévő”, művelés szempontjából ideális méretű birtok értéke jóval nagyobb. Mi menedzseljük a teljes folyamatot a tulajdonosok megkeresésétől kezdve a velük való alkukon, megállapodásokon keresztül egészen az adásvételi szerződések megkötéséig, esetleges haszonbérlet jogutódlásáig (a régi tulajdonos nevéről az Ön nevére való átírásáról a jogfolytonosság fenntartása mellett), illetve a kapcsolódó földhivatali ügyintézésig.