Skip to main content
Termőföld Termőföld – globális trendek

Csökkenő termőföld területek

A termőföld korlátozott mennyiségben rendelkezésünkre álló, stratégiai fontosságú erőforrás, az élelmiszertermelés alapja. A föld felszínének mintegy 29%-a szárazföld, 71%-át víz borítja. A szárazföldi terület kevesebb, mint egyharmada alkalmas mezőgazdasági hasznosításra, így a termőföldterületek potenciális össznagysága a földfelszín hozzávetőleg 8%-a.

Ez a mennyiség nem tekinthető állandónak, hiszen a művelésbe vonható termőterületek nagysága évről-évre csökken. Ennek egyik oka, hogy a globális klímaváltozás miatt nő az óceánok szintje (mely elfoglalja a part menti területeket) és fokozódik az elsivatagosodás (a magasabb hőmérséklet és a kevesebb csapadék miatt elvesztik mezőgazdasági alkalmasságukat az érintett területek). Emellett a mezőgazdasági hasznosítás alól való kivonás (városok terjeszkedése, bányatelek fektetés, ipari beruházások, útépítések stb.) is csökkentik a megművelhető területek nagyságát.

Növekvő élelmiszerigény

Az utóbbi 30 évben világszerte csökkent az egy főre jutó szántóföldek területe a gyors népességnövekedés következtében. Míg az 1950-es években 2,7 milliárd fő volt a Föld népessége, napjainkra ez a szám már meghaladta a 7 milliárdot, előzetes becslések szerint pedig 2050-re 9,5 milliárd ember fog élni a Földön. A népesség növekedésénél még fokozottabb ütemben nő az élelmiszerszükséglet a fejlődő országok (elsősorban Kína és India) életszínvonalának, így fogyasztási igényének növekedése miatt.

Alternatív energiahordozók

A föld nem csak élelemtermelésre, hanem a fosszilis energiahordozók kimerülése miatt alternatív energiahordozók (energianövények) termelésére is alkalmas, ami további területeket igényel.

Környezetvédelem

A termőföldnek szerepe van a környezetszennyezés enyhítésében és a vízháztartás szabályozásában is. Az ezekből adódó problémák megoldásának egyik legkézenfekvőbb és legésszerűbb módja az erdők telepítése, amely szintén az élelmiszertermelésre használható földterület mennyiségét csökkenti.

Növekvő termőföld árak

Láthatjuk, hogy világviszonylatban egyre kisebb területen kell megtermelni egyre több élelmet és nyersanyagot. Ebből egyenesen következik, hogy a jövőben egyre inkább emelkedni fog a termőföldek értéke, s nem is olyan sokára (néhány évtizeden belül) akár “aranyárban” lesz majd mérhető az élelemtermelésre alkalmas területek ára.

Felkeltettük érdeklődését?

Forduljon hozzánk bizalommal! Szakértő kollégáink szívesen állnak rendelkezésére.